I Tensionkoncernen ingår, som så många redan vet, PlaygroundSquad – vår skola för spelutveckling. PSQ ha fått de glada nyheterna att de blivit beviljade från MYH (Myndigheten för yrkeshögskola) att få fortsätta utbilda duktiga utvecklare för spelbranschen. 


I denna ansökningsomgång fick de in 1421 st ansökningar, av dessa var det 446 utbildningar som beviljades. 
Bedömningen som MYH gör är dels om utbildningen får ingå i YH (Yrkeshögskola) utefter de lagar och förordningar som gäller. Om många utbildningar uppfyller dessa krav, så blir det konkurrens om platserna där MYH bland annat mäter hur väl utbildningen motsvarar arbetslivets behov, hur arbetslivet har varit delaktiga i att ta fram utbildningen samt hur aktiva arbetslivet är under utbildningen så som i ledningsgrupp och LIA-platser.


Som utbildningsanordnare måste man söka om för att få fortsätta att ingå i YH, vanligast förekommande är att utbildningsanordnaren söker om vartannat år. Detta för att kunna se att utbildningarna som bedrivs inom YH alltid ska vara relevanta för arbetslivet och utgå från de behov arbetslivet har. 


Tension ser fram emot de kommande åren och att få följa alla talanger som ska utbildas för Spelbranschen.

Comment