Falubaserade Tension har producerat en OS-app kallad KT Omniview åt koreanska KT Corporation som visades på plats i PyeongChang under världspremiären av 5G idag. Appen är särskilt testad för Samsungs 5G-prototyp och låter bland annat användaren följa skidlopp i 3D med strömmande livevideor, åkarpositioner och resultat i realtid. Bakom all data som visualiseras i appen står Ericsson, precis som i det tidigare samarbetet med Tension under skid-VM i Falun 2015.

KT Corporation utvecklar världens första 5G-nät i Korea med smygpremiär under OS. För att demonstrera tekniken anlitades Tension för att ta fram appen KT Omniview, baserad på funktionalitet som togs fram under skid-VM i Falun 2015. I lördagens skiathlonlopp för damer kunde användare växla mellan 17 kameror och i realtid följa spåret från valfri tävlandes perspektiv i 3D-miljö. Utöver att visa positioner för de 62 deltagarna på kartan med flaggor och namn kan appen också ställas in att automatiskt välja närmaste kamera för den åkare som följs.

-”Idag har vi sett Charlotte Kalla ta hem guld både i verkligheten och virtuellt, det känns dubbelt fantastiskt här i Alpensia” säger Magnus Björkman, VD för Tension.

För att utveckla KT Omniview har Tension använt sig av Tension OnSite, en plattform för utveckling av program som på olika sätt visualiserar kartor och event kombinerat med realtidsdata, för PC, Android, iOS och Sony PlayStation. Plattformen har använts för appar till bland annat skid-VM 2015, Swedish Open och festivalen Peace & Love. KT Omniview finns i både vanlig version samt i VR för Samsung Gear VR. Appen har inte släppts publikt utan demonstreras på plats under OS i PyeongChang i ett lokalt 5G-nät – världens första.

Tension har samarbetat med Ericsson i Sverige och Ericsson-LG i Korea under två års tid för att utveckla KT Omniview, och den första versionen testkördes under för-OS 2017. Ericsson står för serverteknik och insamlande av all realtidsdata som sedan strömmas ned och presenteras i appen.

In English:

Tension first in the world with 5G app during OS in PyeongChang!
The Falun based company Tension has produced an OS app called KT Omniview for Korean KT Corporation, which was shown at PyeongChang during the world premiere of 5G. The app has been specifically tested for Samsung's 5G prototype, allowing users to follow 3D skiing trails with streaming live videos, races and real-time results. Behind all the data visualized in the app Ericsson stands as in previous cooperation with Tension during the World Cup in Falun 2015.

KT Corporation developed the world's first 5G network in Korea with a smash premiere during the Olympics. To demonstrate the technology, Tension was employed to develop the KT Omniview app, based on functionality featured during the World Championship World Cup in Falun 2015. During the Saturday skating athletics race, users were able to switch between 17 cameras and in real time follow the track from any contests perspective in 3D -environment. In addition to displaying positions for the 62 participants on the map with flags and names, the app can also be set to automatically select the closest camera for the rider followed.

"Today, we have seen Charlotte Kalla take home gold both in reality and virtual, it feels amazing here in Alpensia," says Magnus Björkman, CEO of Tension.

To develop KT Omniview, Tension has used Tension OnSite, a platform for software development that visualizes maps and events combined with real-time data for PC, Android, iOS and Sony PlayStation. The platform has been used for apps to include the World Cup 2015, Swedish Open and the Peace & Love festival. KT Omniview is available in both the regular version and the VR for the Samsung Gear VR. The app has not been released publicly but is demonstrated on-site during the PyeongChang Olympic Games in a local 5G network - the world's first.

Tension has collaborated with Ericsson in Sweden and Ericsson-LG in Korea for two years to develop KT Omniview, and the first version was tested during the 2010 OS. Ericsson stands for server technology and collecting all real-time data that is then streamed down and presented in app.

 

Aktuella pressbilder

Besök Olympics2018

Om Tension

Läs mer på www.tension.se

För mer information, kontakta:

Tofva Bjarme

Marketing & Communication

tofva@tension.se

+46 (0)738-065520

Kalla finishes in the app

Kalla finishes in the app

From left to right: Mats Persson - Creative Director, Magnus Björkman - CEO

From left to right:
Mats Persson - Creative Director, Magnus Björkman - CEO

5G Pavilion, Omniview VR and Omniview

5G Pavilion, Omniview VR and Omniview

The team on site: From left to right: Fredrik Hultkrantz, Junmook Lim, Mats Persson, Magnus Björkman, Marcus Gobert, Gwangsu Kim 

The team on site: From left to right: Fredrik Hultkrantz, Junmook Lim, Mats Persson, Magnus Björkman, Marcus Gobert, Gwangsu Kim 

Omniview in action

Omniview in action

1 Comment