top of page
Person using a smartphone at work

Appar

En app kan vara så mycket mer än bara en nedladdning på din smartphone. Genom att digitalisera ett varumärke i en app kan du nå bredare målgrupper och öka kännedomen om din verksamhet. TENSION har utvecklat appar för flera företag i samband med event, turism, sport med mera.

OFFENTLIG APP FÖR EVENT

En eventbaserad app för Vansbrosimningen, nedladdningsbar för smartphones.

smartphone showing The Vansbrosimningen Application
Three smartphones showing the SIT application

OFFENTLIG INFORMATIONSAPP

Den första appen någonsin med viktig social information för svenskar med hörselnedsättning.

OFFENTLIG TURIST-APP

Djupdyk ner i Anders Zorns värld och besök museet, hans hem m.m. via ett digitalt museibesök, minispel och detaljrika turer.

SEO-Zorn_FINAL.png
bottom of page